Tổng kết giải đấu tuần 16.09.2018

Giải đấu tuần vừa qua đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Chuỗi phân hạng và bậc xếp hạng mới năm 2019

Sẽ có hai bậc xếp hạng mới trong năm 2019.

708-647-0964

Cải tiến, dễ hiểu và tương tác hơn rất nhiều so với bản cũ!