Zapoznaj siê z naszymi produktami!
Mo¿esz go ju¿ pobraæ!
(251) 654-2555

305-973-9885
Najnowsze Realizacje Da Grasso
Da Grasso £ód¼ Retkinia
pliki/thumb/20100924123114.jpg
Da Grasso Le¿ajsk
pliki/thumb/20100924120506.jpg

6263574629
Formierka do ciasta PZF/50DS9194254211
Zestaw urz±dzeñ do dzielenia ciasta i formowania kul do pizzy
Piec do pizzy G12-33/2

Specjalnie dla Ciebie stworzyli¶my notes,
w którym mo¿esz zapisaæ
wybrane produkty.
hemoptysis przegl±daj, zapisuj, drukuj, zapytaj
18. Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia Hoteli i Gastronomii HORECA 2010-11-22
Podnie¶ presti¿ swojej pizzerii 2010-09-10
Firma Gastro Prestige wprowadzi³a do sprzeda¿y now± liniê frytownic. 2010-09-03
Otwarcie salonu meblowego 2010-05-17


Firma Gastro Prestige jest bezpo¶rednim importerem i dystrybutorem profesjonalnych urzadzeñ gastronomicznych zarówno w³oskich, niemieckich jak i polskich producentów. Domen± naszej firmy s±: akcesoria gastronomiczne, akcesoria do pizzerii, bemary, bufety sa³tkowe, ekspresy do kawy, frytownice, formierki do pizzy, gyros grille, gofrownice, gastronomia, kuchnie, kontakt, grille, kostkarki, kot³y warzelne, lawa grill, linie kuchenne, meble technologiczne, meble ze stali nierdzewnej, maszyny do ciasta, nadstawki ch³odnicze, obieraczki do warzyw, okapy, piece konwekcyjno-parowe, pakowarki pró¿niowe, piece do pizzy, p³yty grillowe, patelnie, szatkownice, sto³y ch³odnicze, sto³y mro¼nicze, szafy ch³odnicze, szafy mro³nicze, szafy ciastkarskie, trzon kuchenny, taborety, urz±dzenia gastronomiczne, urz±dzenia ch³odnicze, urz±dzenia mro³nicze, wyposa¿enie gastronomii, warniki, zmywarki.