Generalne wykonawstwo robót budowlanych

  • budownictwo mieszkaniowe, obiekty przemysłowe i drogi 
  • instalacje drenażu i odwodnienia 
  • instalacje sanitarne 
  • instalacje elektryczne i niskoprądowe (sieci teletechniczne) oraz serwerownie 
  • zabezpieczenia wykopów obiektowych 
  • remonty i adaptacje powierzchni biurowych oraz usługowych
.